baraflirt.se - Förvaringsregister

Förvaringsansvarig
AVSNITT 2257 FÖLJSAMHET

FÖRVARINGSANSVARIG FÖR FÖRETAGSNAMN.
Alla personer som förekommer i någon visuell skildring på denna webbplats var / är arton år eller äldre vid tidpunkten för skapandet av sådana skildringar. Den dokumentation som krävs enligt avsnitt 2257 i avdelning 18 i Förenta Staternas Kod vad gäller visuella skildringar av faktiska sexuellt uttryckliga beteenden bibehålls av förvaringsansvarig, George Thomas, som kan nås genom att maila korrespondens till Perfection Skill Ltd., Custodian of Records, Building 1, Fountain Grove Office Park, 5 Second Road, Hyde Park, Johannesburg, utom vad gäller visuella skildringar av faktiska sexuellt uttryckliga beteenden som gjorts före 3 juli, 1995, som är undantagna från kraven i 18 USC 2257 och 28 CFR 75.