baraflirt.se - Villkor

Regler och Villkor för Användning
DU KAN INTE ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER VÅRT SERVICECENTER OM DU INTE ÄR MINST 18 ÅR GAMMAL OCH VID EN ÅLDER SOM LAGEN KRÄVER I DEN JURISDIKTION DÄR DU BOR ELLER VISTAS OCH HAR LAGLIG KAPACITET ATT INGÅ I DESSA VILLKOR. Perfection Skill Ltd. ( "vi", "oss" eller "baraflirt.se") äger och driver baraflirt.se. (inklusive baraflirt.se Mobile) (kollektivt vår eller den här "Webbplatsen"), var vi bidrager ett interaktivt sätt för användare att kommunicera, roa sig och för att bestämma om de vill träffa varandra eller chatta med varandra (vår Webbplats och sådana Tjänster, kollektivt, vår eller denna "Tjänst"). VI STÖDJER INTE ELLER UPPMUNTRA OLAGLIGT BETEENDE I VARJE JURISDIKTION DÄR DENNA SIDA ÄR TILLGÄNGLIG. REGLERNA OCH VILLKOREN SOM ANGES NEDAN INBETYDER ETT AVTAL ("VILLKOREN") SOM STYR DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN. GENOM ATT ANVÄNDA ELLER ÅTKOMMA TJÄNSTEN, ÅDRAR DU ("DIG" OCH "DIN") ATT FÖLJA DE VILLKOR OCH BARAFLIRT.Ses PRIVAT POLICY, SOM ÅTERFINNS PÅ support.baraflirt.se. LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN ELLER PRIVAT POLICYn, ANVÄND ELLER ÅTKOM EJ WEBBPLATSEN ELLER NÅGON INFORMATION HÄRI. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT EFTER EGET GOTTFINN, ÄNDRA DESSA VILLKOR NÄR SOM HELST. ALL UPPDATERAD VERSION EFTERTRÄDER OCH ERSÄTTER TIDIGARE VERSIONER VID POSTERING OCH TIDIGARE VERSION UPPHÖR ATT GÄLLA OM VI INTE UTTRYCKLIGEN ANGER ANNAT. VI KOMMER ATT INDIKERA SISTA UPPFATERINGSDATUM I SLUTET AV DESSA VILLKOR. DU ACCEPTERAR ATT NOTERA SISTA UPPDATERINGSDATUM FÖR ÖVERSYNEN DU LÄST OCH ACCEPTERAR ATT REGELBUNDET KONTROLLERA DESSA VILLKOR FÖR FÖRÄNDRING. OM DET SENASTE UPPDATERINGSDATUMET HAR ÄNDRATS, VET DU ATT VI HAR GJORT ÄNDRINGAR I DESSA VILLKOR OCH ATT DU MÅSTE SE ÖVER VILLKOREN FÖR ATT BESTÄMMA HUR DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I ENLIGHET MED VILLKOREN HAR FÖRÄNDRATS. DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN EFTER POSTERING AV ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR INNEBÄR ATT DU ACCEPTERAR DESSA ÄNDRINGAR

Detta rättsliga avtal uppröttas mellan (Du, din, Prenumererare, Medlem och oss). Genom att anvönda Tjänsten, accepterar Du dessa villkor och accepterar att vara bunden av villkoren, reglerna, och meddelanden som finns eller refereras häri, varesig om Du blir en betald abonnent. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR. ANVÄNDA EJ ELLER TILLGÅ WEBBPLATSEN ELLER DENNA TJÄNST.

1. MEDLEMS UPPTRÄDANDE
I Din användning av våra Tjänster, samtycker Du till att agera ansvarsfullt på ett sätt som visar utövande av gott omdöme. Till exempel och utan begränsning, accepterar Du att inte:

a. bryta mot gällande lag eller förordning,
b. kränka rättigheter för tredje part, inklusive, utan begränsning, immateriella rättigheter, privatliv, publicitet eller avtalsmässiga rättigheter,
c. använda den information som finns tillgänglig via vår Tjänst för otillåtet eller olagligt syfte,
d. störa eller skada vår Tjänst, inklusive, utan begränsning, med hjälp av virus, avbrytningsbots, trojanska hästar, skadlig kod, översvämningspingar, överbelastningsattacker, paket eller IP spoofing, smidda routing eller e-postadress information eller liknande metoder eller teknik, inklusive metoder som på något sätt återger eller kringgår navigationsstruktur eller presentationen av Tjänsten eller dess innehåll,
e. använda vår Tjänst för att överföra, distribuera, posta eller skicka information om någon annan person eller enhet, inklusive, utan begränsning, fotografier av andra, personlig kontaktinformation eller kredit, debet, telefonkort eller kontonummer,
f. använda vår Tjänst för att få personliga kontaktuppgifter av en annan användare utan deras samtycke;
g. använda vår Tjänst i samband med distribution av oönskad kommersiell e-post ("spam") eller annonser,
h. "stalka" eller trakassera någon annan användare av vår Tjänst,
i. använda Tjänsten om Du någonsin har dömts för sexuella övergrepp eller för närvarande har sådana åtal som riktats mot dig
j. använda Tjänsten för olagliga ändamål, inklusive, utan begränsning, prostitution och / eller uppmaning.
k. samla in eller lagra information om någon annan användare än under den tillåtna användningen av vår Tjänst,
l. använda vår Tjänst för kommersiellt ändamål, inklusive, utan begränsning, reklam eller marknadsföring av Tjänster eller produkter,
m. efterlikna någon person eller enhet,
n. avlägsna eventuella upphovsrätter, varumärken eller andra varumärkesrättigheter som finns i Tjänsten,
o. intränga på Tjänstens immateriella rättigheter eller någon tredje part på något sätt
s. ändra, anpassa, sublicensiera, översätta, sälja, omvandla, dechiffrera, dekompilera eller på annat sätt demontera någon del av Tjänsten eller vår Webbplats eller någon programvara som används på eller för Tjänsten,
q. posta, ladda upp eller överföra falsk, vilseledande eller olaglig information eller innehåll till Tjänsten,
r. göra falska uttalanden, försöka eller använda personlig, ekonomisk eller annan information som Du inte har behörighet att använda
s. ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt något innehåll som Du inte är lagligt tillåten att göra tillgänglig för Tjänsten enligt någon lag eller något avtalsförhållande eller förtroendeförhållande (inklusive, utan begränsning, inlämningsinformation och information som omfattas av konfidentialitetsförpliktelser) ,
t. störa dialogrutans flöde, få en skärm att "scrolla" snabbare än andra användare eller medlemmar av Tjänsten kan läsa för att skriva eller på annat sätt delta i beteenden som negativt påverkar andra användares eller medlemmars förmåga att engagera sig i kommunikation eller andra interaktioner på vår Tjänst,
u. samla in eller lagra personuppgifter om andra användare eller medlemmar utan deras samtycke eller ladda upp, skicka, e-posta eller skicka någon annan användares eller medlems privata information eller data,
v. ge hyperlänkar, URL-länkar, grafiska länkar eller annan direktanslutning till vår Webbplats eller Tjänsten för vinst eller behållning, eller
w. hjälpa någon tredje part att göra något av ovanstående.

2. MEDLEMS INTERAKTIONER MED ANDRA MEDLEMMER AV TJÄNSTEN
A. dina ansvarsområden

Du är ensamansvarig för dina samspel med andra användare av vår Tjänst, inklusive innehållet i materialet Du lägger ut på Tjänsten och i dina meddelanden till andra användare av Tjänsten.

B. baraflirt.se:s Ansvarsbegränsningar

Du medger att vi inte kommer att ansvara för skada eller men som uppstår på grund av Din användning av Tjänsten eller dina samspel med andra användare av vår Tjänst. Du förstår och godtar att vi inte förutgodkänner någon av våra användare eller medlemmar eller undersöker på något sätt användarna av Tjänsten eller försöker verifiera deras uttalanden. Vi lämnar inga påpekanden eller garantier om användarnas beteende eller deras kompatibilitet med aktuella eller framtida användare. Vi förbehåller oss rätten men har ingen skyldighet att övervaka alla samspel mellan Dig och andra användare av vår Tjänst och att vidta åtgärder i god tro för att begränsa tillgången till material som vi eller någon annan användare av vår Tjänst kan åse att vara olaglig, obscen, oförskämd, löslös, snuskig, överdrivet våldsam, trakassering eller på annat sätt anstötlig. Under inga omständigheter ska vi vara ansvariga för eventuella skador, oavsett om de sker direkt, indirekt, allmänt, speciellt, kompensatoriskt, följaktligt, bestraffat och / eller oavsiktligt, som härrör från eller relaterar till Dig eller någon annan i samband med användningen av Tjänsten, inklusive men inte begränsat till kroppsskada, känslomässig nöd och / eller andra skador som uppstår på grund av kommunikation eller möten med andra användare av Tjänsten eller personer som Du möter via Tjänsten. Vi är inte ansvariga för och kan inte kontrollera användningen av andra uppgifter som Du tillhandahåller dem och Du bör vara försiktig när Du väljer de personuppgifter Du tillhandahåller till andra via Tjänsten. Vi kan inte och tar inget ansvar för innehållet i meddelanden som skickats av andra användare av Tjänsten. Du godtar att vi inte är ansvariga för noggrannheten i information som meddelas Dig på Tjänsten. Du frigör oss från allt ansvar i samband med Tjänsten och innehållet i eventuella meddelanden som Du kan få från andra användare. Vi förbehåller oss rätten att undersöka och vidta lämpliga rättsliga åtgärder efter vårt eget gottfinnande gentemot alla som bryter mot dessa villkor, inklusive men utan begränsning, ta bort det motstötande meddelandet från Tjänsten, avsluta förövarens tillgång till Webbplatsen och kontakta och avslöja information till relevanta myndigheter och i enlighet med rättslig process; Du godtar dock att vi inte är skyldiga att göra så.

C. Medlem Tvister

DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR DINA INTERAKTIONER MED ANDRA ANVÄNDARE PÅ VÅR WEBBPLATS OCH VÅR TJÄNST. Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka tvister mellan Dig och andra användare. Du samtycker till att frigöra oss, våra dotterbolag och relaterade, Tjänstemän, chefer, anställda och agenter, efterträdare och tilldelar från alla anspråk, krav, skador, förluster, skulder av alla slag, kända och okända, direkta och villkorade, avslöjade och hemliga, till följd av eller på något sätt relaterade till sådana tvister. Om Du är bosatt i Kalifornien avstår Du från Kaliforniens Civilkod Avsnitt 1542, som säger: ”En allmän frigivning omfattar inte krav som borgenären inte känner till eller misstänker existerar i hans favör vid tidpunkten för att lanseringen, som, om känd av honom måste ha materiellt påverkat hans uppgörelse med gäldenären.”

D. MINDERÅRIGA

Vår Tjänst är avsedd för personer 18 år eller äldre och som annars endast har uppnått ålder och rättsligt samtycke i deras hemvist jurisdiktion. Vi tillåter inte medvetet någon som inte uppfyller dessa kriterier att använda vår Tjänst. Genom att använda vår Webbplats och / eller använda Tjänsten representerar och garanterar Du att Du är minst 18 år och annars har rätt, auktoritet och förmåga att acceptera dessa villkor och följa alla villkoren som anges här. Du garanterar också att Du inte tillåter någon mindre åtkomst till denna Webbplats eller vår Tjänst, inklusive att vidta alla försiktighetsåtgärder och genomföra alla föräldrakontrollskydd på Din dator eller annan elektronisk enhet som används för att komma åt denna Webbplats och vår Tjänst för att förhindra minderåriga från att få tillgång till denna Webbplats och vår Tjänst. Vidare förbinder Du Dig att informera oss omedelbart om Du blir medveten om en minderårig som använder Tjänsten.

Du medger att vi ej skall vara skyldiga eller ansvariga för felaktiga uppgifter om användarens eller medlemmens ålder eller för obehörig användning av denna Webbplats eller vår Tjänst av en minderårig.

3. ANMÄRKNINGAR
Perfection Skill Ltd., 201 Fort Pitt Street, Chatham, England, ME4 6SU

4. baraflirt.se TJÄNSTEN - REGISTRERING OCH UPPSÄGNING
A. Kategorier av Tjänster

Användare av Tjänsten kan bli "Försöks" eller "Fullständiga Medlemmar" av Tjänsten. Försöksmedlemmar får tillgång till en minimal nivå av Tjänstens funktioner och debiteras ej av oss för användningen av de funktioner som de kan komma åt. Fullständiga medlemmar får tillgång till ytterligare funktioner i Tjänsten som inte är tillgängliga för försöksmedlemmar. Fullständiga medlemmar debiteras inte av oss för de funktioner som är gratis för försöksmedlemmar. Vissa funktioner som är tillgängliga för försöksmedlemmar kan dock inte vara tillgängliga när en fullständig medlem försöker kommunicera med dem. Vissa ytterligare funktioner hos Tjänsten som är tillgängliga för Fullständiga medlemmar är också gratis. Vissa andra funktioner i Tjänsten är "betalda funktioner", för vilka en Fullständig medlem debiteras.

B. Registrering för att Använda vår Tjänst, Avgifter, och Betalningar

Försöksmedlemmar av Tjänsten måste upprätta en "Profil" för att komma åt Tjänsten. För att aktivera vissa ytterligare funktioner i Tjänsten kan försöksmedlemmar välja ett av våra medlemskapspaket för att köpa ett medlemskap och uppgradera till fullständig medlemsstatus. En medlem kan betala via kreditkort, kontanter, checkar eller annan metod som vi kan acceptera som betalning av kontot, i enlighet med vår prispolitik för Fullständiga medlemsskap.

C. Sanningsenlig Information

Du förstår och accepterar att det är ett villkor för Din användning av denna Webbplats och Tjänst och ditt medlemskap att all information Du lämnar till oss när Du registrerar Dig och använder i Din Profil är korrekt, aktuell, sanningsenlig och fullständig. Om Du ger vilseledande eller falsk information till oss, är Din rätt att använda denna Webbplats ogiltig och ditt medlemskap är annulerat.

D. Automatiska Förnyelser och Uppsägning

Vi förbehåller oss rätten att säga upp ditt medlemskap för brott mot dessa Villkor eller annorstädes enligt vårt eget gottfinnande. Om Din användning av Tjänsten avslutas på grund av ett brott mot dessa Villkor eller om det avslutas av någon anledning, kan eventuellt outnyttjat kreditsaldo som Du har förverkas omedelbart. Inga avgifter eller avgifter återbetalas under några omständigheter.

E. Återbetalningspolicy

    baraflirt.se ger inte kontantåterbetalning. Vi kan dock bevilja krediter i form av gratis månatliga medlemskap för att lösa kundTjänstfrågor. Faktureringssystemet som används av baraflirt.se eller våra auktoriserade agenter ger omfattande skydd mot kreditbedrägerier och vår Webbplats innehåller många funktioner för att skydda användare mot oavsiktliga avgifter. Därför kommer återbetalningar till ditt kreditkort endast att tillhandahållas under de mest sällsynta omständigheter, såsom ihållande tekniska problem som härrör från vår utrustning.

F. Uppsägning

Du bekräftar och medger att vi, efter eget gottfinnande, kan säga upp Din tillgång till vår Tjänst oavsett av anledning, inklusive, men inte begränsat till, ditt brott mot dessa Villkor. Du förstår och medger att vi inte är skyldiga, och kan vara förbjudna från att avslöja orsaken till uppsägningen av Din tillgång till vår Tjänst. Du bekräftar och godkänner att upphörande av Din tillgång till vår Tjänst kan ske utan föregående meddelande och bekräftar och medger att vi omedelbart kan inaktivera eller radera erdera eller alla av dina konton och all relaterad information och filer i sådana konton och / eller längre tillgång till sådana filer eller vår Tjänst. Vidare bekräftar och godkänner Du att vi inte kommer att vara ansvariga till Dig eller någon tredje part för eventuella kostnader eller skador av något slag för eller som följer av upphörande av Din tillgång till vår Tjänst. Du kommer att ha rätt till återbetalning av oanvända krediter eller abonnemangsavgifter som betalats vid uppsägning av Din tillgång till vår Tjänst av oss oavsett av anledning.

Du kan säga upp Din tillgång till Tjänsten när som helst via vår Webbplats eller genom att skicka skriftliga eller e-postmeddelande om uppsägning.

G. Komplett Profilavlägsnande

Fullständig borttagning av Din Profil är inte möjlig, men alla rimliga ansträngningar kommer att göras för att hålla Din information privat.

H. Återbetalningspolicy för Kreditkort

Vi skyddar våra företag och kreditkortsprocessorer, banker och andra institutioner som tillhandahåller relaterade Tjänster till oss från bedrägliga kreditkortsavgifter. En kreditkort återbetalning är när innehavaren av ett kreditkort bestrider en avgift med en kreditkortsprocessor, bank eller annan institution och avgiften debiteras tillbaka till verksamheten. Återbetalningen är bedräglig om kreditkortsinnehavaren ifrågasätter en avgift för en legitim avgift för Tjänster som innehavaren har köpt. Du förstår och medger att om Du försöker skapa en bedräglig kreditkortsavgift, kommer vi att arbeta med den berörda kreditkortsprocessorn, banken eller annan institution och brottsbekämpande myndigheter för att undersöka frågan.

I. Sekretess och Användning av Information

Användning av Tjänsten regleras också av vår Sekretesspolicy. Du medger att Du har godkänt vår sekretesspolicy genom att registrera en Profil eller använda vår Tjänst. Du bekräftar att även om vi strävar efter att behålla nödvändiga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten eller integriteten av informationen Du tillhandahåller via Internet och dina e-postmeddelanden. Vår Sekretesspolicy är införlivad i villkoren med denna hänvisning. Du medger att vi frigör oss, vår huvudkoncern, dotterbolag och anknutna enheter och våra och deras aktieägare, Tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och agenter, efterträdare och tilldelningar från alla fordringar, krav, skador, förluster, skulder av alla slag, känd och okänd, direkt och villkorlig, avslöjad och oavslöjad, som uppstår på grund av eller på något sätt är relaterat till utlämnande eller användning av sådan information av tredje part. Om Du är bosatt i Kalifornien avstår Du från Kaliforneins Civilkod Avsnitt 1542, som säger: ”En allmän frigivning omfattar inte krav som borgenären inte känner till eller misstänker existerar i hans favör vid tidpunkten för att lanseringen, som, om känd av honom måste ha materiellt påverkat hans uppgörelse med gäldenären.”

J. Kundtjänst

Våra kundtjänstrepresentanter är tillgängliga för att svara på frågor Du kan ha om Din Tjänst och för att förbättra Din erfarenhet med hjälp av vår Tjänst och dess funktioner. Du får inte vara missbrukande, obscen, profan, offensiv, sexistisk, hotande, trakasserande, rasistisk eller på annat sätt uppföra Dig olämpligt när Du kommunicerar med våra kundtjänstrepresentanter.

K. Epost Kommunikationer

Du bekräftar och medger att vi och andra webbplatser vi driver (eller våra agenter) kan skicka Dig e-post (elektronisk) kommunikationer som innehåller meddelanden om Tjänsten och ditt medlemskonto med oss ​​och Tjänster som erbjuds av våra andra webbplatser och tredje parter. Vi kommunicerar med Dig som en del av vår Tjänst och ditt medlemskap. Du medger och godkänner att alla meddelanden, avtal och annan kommunikation som vi skickar till Dig elektroniskt kommer att uppfylla alla juridiska krav, inklusive, men inte begränsat till, att sådan kommunikation är skriftlig. Du kan välja bort att ta emot dessa meddelanden från oss.

5. Övriga aspekter av baraflirt.se Tjänsten - För Din Underhållning
Vår Webbplats och vår Tjänst ger användare möjlighet att interagera med andra på Webbplatsen. Det finns dock ingen garanti att Du hittar en dejt eller partner på vår Webbplats eller genom användning av vår Tjänst. Vår Webbplats och vår Tjänst är också inriktad på att ge Dig nöje och underhållning. Du medger att vissa av funktionerna på vår Webbplats och vår Tjänst är avsedda att tillhandahålla underhållning.

6. Andra som Använder Webbplatsen för Underhållning
a. ONLINE ENVOY™ Funktion: baraflirt.se kan, efter eget gottfinnande, orsaka eller tillåta att Du kontaktas av en eller flera ONLINE ENVOYs™ (ENVOY Sändebud) som en del av baraflirt.ses ONLINE ENVOY™ underhållningsfunktion.
b. En ONLINE ENVOY™ kan vara en riktig person, till exempel en annan baraflirt.se Medlem, en digital skådespelare, en avatar eller en syntespian (tex en datorgenererad "person" eller "karaktär"). ONLINE ENVOYs™ kan vara anställd av baraflirt.se eller en tredje part för att förbättra Din online-upplevelse. En ONLINE ENVOY™ kan till exempel ge en elektronisk introduktion till nya eller befintliga funktioner i baraflirt.se eller funktionalitet.
c. ONLINE ENVOYs™ kan också ge Dig eller låta Dig ta emot digitala introduktioner till vissa medlemmar. ONLINE ENVOYs™ kan också användas för att förbättra online-relationer, uppmuntra aktivt deltagande i baraflirt.se eller motverka olämpligt beteende
d. En ONLINE ENVOY™ kan vara en nuvarande eller tidigare baraflirt.se Medlem, en oberoende entreprenör, en digital skapelse, Du själv eller en digital representation av Dig.
e. ONLINE ENVOYs™ är inte auktoriserade agenter eller företrädare för baraflirt.se om de inte godkänts av förvaltningen av baraflirt.se i skrivning, för att vara så och att tillståndet är tydligt synligt i meddelandet från ONLINE ENVOY™. Ingen person, enhet, digital skådespelare eller annan syntetisk skapelse som verkar som ONLINE ENVOY™ har befogenhet från baraflirt.se att använda någon av sina Webbplatser, baraflirt.se medlemskap eller någon annan funktion eller särdrag hos baraflirt.se för att sälja eller handla något, eller att göra några löften eller representationer, eller på annat sätt agera, på baraflirt.ses vägnar, eller binda baraflirt.se till något avtal eller kontrakt utan uttryckligt föregående skriftligt tillstånd från ägarna eller förvaltningen av baraflirt.se för att göra så.
f. Om Du skulle få en kommunikation av en ONLINE ENVOY™ som utger sig att vara en kommunikation från baraflirt.se, som tex en "Offentlig informationskommunikation" som definieras häri (se nedan), kan du, och är uppmuntrad att verifiera att sådan kommunikation är faktiskt auktoriserad av baraflirt.se genom att kontakta baraflirt.se via vår kundtjänst. VÄNLIGEN RAPPORTERA ALL OLÄMPLIG ELLER MISSTÄNKSAMT BETEENDE AV EN ONLINE ENVOY™ TILL baraflirt.se. [email protected]
    g. Genom att medge till dessa Användarvillkor eller genom att annars bli medlem i baraflirt.se auktoriserar Du, baraflirt.se att, enligt eget gottfinnande, använda en eller flera ONLINE ENVOYs™ att kommunicera med Dig via e-post, ett direkt meddelandeprogram eller på något annat sätt som nu är känt eller nedan uppfunnet för de ovan angivna syftet, något annat syfte som anges i eller överens med dessa villkor och eventuella framtida ändringar av detta och för alla andra lagliga syften.
h. Du medger härmed uttryckligen att alla uppgifter i Din Profil och alla andra uppgifter angående Din användning av baraflirt.se som ska användas i och i samverkan med Forsknings ONLINE ENVOY™ Funktioner, bland annat att tillhandahålla introduktioner till andra baraflirt.se Medlemmar, introduktioner till andra verkliga och faktiska personer, inklusive de som ingår i andra datatjänster. För att hjälpa baraflirt.se i formuleringen och överföringen av kommunikationer till Dig och att aktivera baraflirt.se eller en tredje part i skapandet och användningen av en eller flera ONLINE ENVOYs™ baserade på, agerande som, eller representerande Dig.
i. Du bekräftar och medger härmed all kommunikation från, till eller i anslutning till ONLINE ENVOYs™ endast för underhållning, förutom det enda pedagogiska och informativa syftet att kommunicera "Officiell informationskommunikation" om ditt medlemskap, befintlig eller kommande program eller funktioner i baraflirt.se eller instruktioner för att använda baraflirt.se (t.ex. meddelanden om medlemsstatus, nya funktionsdata, hur man laddar upp fotografier etc. officiellt kommunicerad via en eller flera ONLINE ENVOYs™).
j. Du bekräftar och samtycker till att ingen kommunikation ska vara eller tolkas som ett "officiellt informationsmeddelande" om det inte klart framgår att det är en officiell kommunikation från baraflirt.se och sådan kommunikation via en ONLINE ENVOY™ faktiskt har tidigare auktoriserats och godkänts av baraflirt.se.
k. Härmed bekräftar och medger Du även att alla meddelanden från eller i samverkan med någon ONLINE ENVOY™, som inte är officiell informationskommunikation, inte är meddelanden från baraflirt.se eller någon av dess huvudmän, Tjänstemän, anställda, agenter, advokater, entreprenörer eller medlemsförbund, och heller inte sådan kommunikation som avses av baraflirt.se eller någon annan part att vara kommunikation som Du borde eller rimligen kommer att förlita Dig på för något ändamål.
l. Såsom är fallet med all information som tillhandahålls av baraflirt.se Medlemmar är baraflirt.se inte ansvarig för att granska, verifiera, revidera, polisera eller ändra innehållet i ONLINE ENVOYs™ Profiler eller annan kommunikation oavsett hur eller när sådana kommunikationer är gjorda.

7. ANVÄNDARINNEHÅLL
Genom att skicka in innehåll (inklusive, utan begränsning, ditt fotografi och Profil och annan information) till vår Webbplats, representerar och garanterar vi oss att innehållet, inklusive ditt foto, är upplagt av Dig och att Du är den enda författaren till innehållet, inklusive ditt fotografi, och användning av ditt innehåll av oss kommer inte att kränka eller överträda någon tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter.
Du är ensam ansvarig för innehåll som Du skickar in, postar eller sänder via vår Tjänst. Du medger att Du inte skall posta eller skicka innehåll som:

a. är sörjande, förödande eller förtalande,
b. innehåller lagligt obscent innehåll,
c. kan förneka alla etniska, ras-, sexuella eller religiösa grupper genom stereotyp skildring eller på annat sätt, bland annat genom att främja rasism, bigotteri, hat eller fysisk skada av något slag mot någon grupp,
d. utnyttjar bilder eller likheter hos personer under 18 år inklusive på ett sexuellt eller våldsamt sätt, eller begär personlig information från någon under 18 år eller skadar minderåriga på något sätt,
e. uppmuntrar eller på annat sätt avbildar eller glamoriserar narkotikamissbruk (inklusive alkohol och cigaretter) eller olagliga handlingar,
f. använder sig av stötande språk eller bilder eller är annars helt och hållet stötande mot onlinegemenskapet,
g. trakasserar eller förtalar trakasserier hos en annan person,
h. innebär överföring av "skräppost", "kedjebrev" eller oönskad masspost eller skräppost,
i. främjar en olaglig eller obehörig kopia av en andras upphovsrättsskyddade arbete,
j. karakteriserar våld som acceptabelt, glamoröst eller önskvärt,
k. innehåller olagligt material eller material som bryter mot eller kränker andras rättigheter (inklusive, utan begränsning, immateriella rättigheter och rättigheter för integritet och publicitet)
l. utgör en olaglig handling (inklusive, utan begränsning, prostitution och / eller uppmaning) eller ger instruktionsinformation om olagliga aktiviteter som att tillverka eller köpa olagliga vapen, bryta mot någons integritet eller tillhandahålla eller skapa datavirus,
m. begär lösenord eller personlig identifierande information för kommersiella eller olagliga ändamål från andra användare,
n. tillhandahåller eller främjar felaktiga, vilseledande eller falska uppgifter,
o. bedriver kommersiell verksamhet och / eller försäljning utan vårt tidigare skriftliga samtycke, t ex tävlingar, ”sweepstakes”, byteshandel, reklam och pyramidspel, eller
p. innehåller identifierbar personlig kontaktinformation (annat än för registreringsändamål för Tjänsten).

8. ICKE-KOMMERSIELL ANVÄNDNING
Du förstår och accepterar att vår Webbplats och Tjänsten endast är avsedda för personlig användning och får inte användas i samband med kommersiella ändamål. Organisationer, företag och / eller företag får inte använda Tjänsten eller vår Webbplats för något ändamål. Illegala och / eller otillåtna användningar av vår Webbplats, inklusive prostitution och / eller värvning, ekonomiskt bedrägeri, samling av användarnamn och / eller e-postadresser till användare via elektroniska eller andra medel för att skicka oönskad e-post och obehörig inramning av eller länk till vår Webbplats kan undersökas och lämpliga rättsliga åtgärder vidtas, inklusive, utan begränsning, civilrättslig, straffrättslig och rättslig prövning. Du förstår och godkänner att användningen av vår Webbplats är med vårt tillstånd, vilket kan upphävas när som helst, oavsett anledning, enligt vårt eget gottfinnande.

9. TREDJE PART INNEHÅLL, LÄNKAR OCH SIDOR
Vid Din användning av vår Tjänst kan Du komma åt innehåll från tredje part ("Tredje parts innehåll"), antingen via vår Tjänst eller via länkar till tredje parts Webbplatser. Vi kontrollerar inte innehåll från tredje part och lämnar inga garantier eller garantier om det. Vi stödjer inte eller accepterar något ansvar för innehåll från tredje part. Du bekräftar och medger att Du med hjälp av vår Tjänst kan bli utsatt för tredje parts innehåll som är falskt, offensivt, oanständigt, felaktigt, ofullständigt eller på annat sätt anstötligt. Tredje parts innehåll är föremål för sekretess och säkerhetspolicy för dessa tredje parter, vilket kan skilja sig väsentligt från vår Sekretesspolicy. Du bekräftar och godkänner att tredje parts innehåll är ensamt ansvarigt för upphovsmän eller Webbplatser som visar sådant tredje parts innehåll och under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga på något sätt för innehåll från tredje part, inklusive, men inte begränsat till, eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden i något tredje parts innehåll eller eventuella förluster, skulder eller skador av något slag som uppstår på grund av eller uppkommit till följd av användningen av tredje parts innehåll som lagts in eller lagras via vår Tjänst. Du medger att Du måste utvärdera och bära alla risker som är förknippade med innehåll från tredje part, inklusive, utan begränsning, Profiler från andra användare av vår Tjänst.

10. ÄRENDOMSRÄTTIGHETER
Du bekräftar och medger att allt innehåll och material som är tillgängligt på vår Webbplats skyddas av antingen våra rättigheter, eller våra licensgivares eller andra tredje parts rättigheter, vad gäller publicitet, upphovsrätt, varumärken, tjänstmärken, patent, affärshemligheter eller andra äganderätter och lagar. Du får inte använda något av de märken, logotyper, domäner och varumärken som Du kan hitta på vår Webbplats, om Du inte har vårt skriftliga tillstånd. Med undantag för den information som finns i det offentliga området eller för vilket Du har fått uttryckligt skriftligt tillstånd från oss, accepterar Du att inte sälja, licensiera, låna, hyra, ändra, distribuera, kopiera, reproducera, skicka, visa offentligt, sända, publicera, offentligt använda, anpassa, redigera eller skapa derivatverk från material eller innehåll som finns på vår Webbplats. Trots ovanstående kan Du använda innehållet och materialen på vår Webbplats under Din normala, personliga, icke-kommersiella användning av vår Tjänst i enlighet med Villkoren. Om Du laddar ner eller skriver ut en kopia av något innehåll för Din personliga användning, måste Du bibehålla alla upphovsrättsliga och andra proprietära meddelanden som ingår i sådant innehåll.

Du samtycker till att inte systematiskt hämta data eller annat innehåll eller material från vår Webbplats för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas, katalog eller liknande, oavsett om det sker via manuella metoder, med hjälp av "bots" eller annorstädes. Du medger att Du inte använder något av våra varumärken eller logotyper som metataggar på andra Webbplatser. Du medger att Du inte visar någon av våra sajter i en ram (eller något av vårt innehåll via inlinjelänkar) utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd, vilket kan begäras genom att kontakta oss på support.baraflirt.se. Du kan dock skapa vanliga länkar till hemsidan för vår Webbplats utan vårt skriftliga tillstånd.

Allt innehåll på vår Webbplats tillhandahålls "SOM ÄR." Allt innehåll är ansvaret för den person som skapat sådant innehåll. Du förstår och accepterar att vi under inga omständigheter kommer att vara ansvariga för eventuella förluster, skulder eller skador som uppkommit till följd av användningen av innehåll på vår Webbplats.

Du väljer ett användarnamn och lösenord när Du fyller i registreringsprocessen. Du medger att Du inte väljer ett namn som kan representera Dig som någon annan eller som annars kan bryta mot tredje parts rättigheter. Vi kan vägra att ge Dig ett användarnamn / smeknamn som efterliknar någon annan, är skyddat av varumärke eller proprietär lag, eller är vulgärt eller annars stötande, som bestäms av oss efter eget gottfinnande. Ditt användarnamn och lösenord är inte överförbara och får inte tilldelas. Du är ensam och helt ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för ditt användarnamn och lösenord, och är ensam ansvarig för alla aktiviteter som uppstår under ditt användarnamn och lösenord. Du medger att: (a) omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt användarnamn och lösenord eller annat brott mot säkerheten och (b) se till att Du loggar ut från ditt konto i slutet av varje session. Vi kommer inte att vara ansvariga för förlust eller skada som uppstår på grund av att Du inte följer denna Avsnitt 9.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, del av vår Tjänst med eller utan föregående meddelande. Du bekräftar och godkänner att vi inte kommer att vara ansvariga för Dig eller någon tredje part för ändringar eller upphörande av vår Tjänst.

För att skydda Tjänstens integritet förbehåller vi oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, blockera användare från vissa IP-adresser från att komma åt vår Webbplats.

11. REPRESENTATIONER OCH GARANTIER
Du representerar och garanterar oss härmed följande: (a) Du har fullmakt och auktoritet att ingå och utföra enligt dessa Villkor; (b) Din användning av vår Tjänst kommer inte att kränka eller bryta mot upphovsrätten, varumärket, publiceringsrätten eller någon annan laglig rättighet för någon tredje part, (c) Du kommer att följa alla gällande lagar och bestämmelser i användningen av vår Tjänst och i Ditt engagement av alla andra aktiviteter som härrör från, relaterar till eller är kopplade till dessa villkor, inklusive, men utan begränsning, kontakt med andra användare av vår Tjänst d) Du har aldrig dömts för sexuella övergrepp och Du har ej några sådana anklagenser som för närvarande är avhängiga mot Dig och (e) Du äger eller på annat sätt har alla rättigheter som krävs för att licensiera innehållet Du skickar in och att inlägget och användningen av ditt innehåll av oss inte kommer att kränka eller bryta mot tredje parts rättigheter.

12. DEMENTI OCH BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIER
DU MEDGER ATT:

OM DU ANVÄNDER VÅR TJÄNST, GÖR DU DET PÅ DIN EGEN OCH INDIVIDUELL RISK. VÅR SERVICE TILLHANDAHÅLLS PÅ EN "SOM ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" BAS. VI UTTRYCKLIGEN DEMENTERAR ALLT ANSVAR AV ALLA SLAG, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, IMPLICERAD GARANTI AV SÄLJBARHET, OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, TITEL OCH ICKE-INTRÅNG. VI GARANTERAR INTE ATT (A) VÅR TJÄNST KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV; (B) VÅR TJÄNST ÄR UTAN AVBROTT, PUNKTLIG, SÄKER ELLER FELFRI. (C) ALLA UPPGIFTER SOM DU KAN ERFÅ PÅ VÅRA TJÄNSTER KOMMER ATT VARA SANNA ELLER PÅLITLIGA; (D) KVALITETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN FÖR ALLA PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM KÖPS ELLER SOM DU VIA VÅR TJÄNST TILLFÖRHÅLLER KOMMER ATT MÖTA DINA FÖRVÄNTNINGAR; (E) ALLA UPPGIFTER SOM DU ANVÄNDER ELLER VI INSAMLAR SKALL INTE FRAMSTÄLLAS TILL TREDJE PARTER; (F) VARJE PROFIL PÅ VÅR WEBBPLATS ÄR ACKURAT, UPPDATERAD ELLER AUTENTISK; (G) ALLT MATERIAL ELLER FILER SOM DU KAN LADDA NER FRÅN INTERNET KOMMER ATT VARA FRITT FRÅN VIRUS, MASKAR, TROJANSKA HÄSTAR ELLER ANNAN KOD SOM KAN VARA SKADLIGA; (H) TREDJE PARTER SKALL INTE ANVÄNDA DIN KONFIDENTIELLA INFORMATION PÅ OTILLIÅTNA SÄTT ELLER (I) EVENTUELLA FEL I DATA ELLER PROGRAMVARA SKALL RÄTTAS. VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA PROBLEM ELLER TEKNISKA FEL PÅ TELEFONNÄTET ELLER LINJER, DATOR ONLINE-SYSTEM, SERVRAR ELLER LEVERANTÖRER, DATORUTRUSTNING, MJUKVARA, FEL E-POST / CHATT ELLER DELTAGARE PÅ GRUND AV TEKNISKA PROBLEM ELLER TRAFIKSTOCKNING PÅ INTERNET ELLER ANDRA WEBBPLATSER ELLER KOMBINATION DÄRAV, INKLUSIVE SKADNING AV ANVÄNDARE ELLER TILL ANNAN PERSONS DATOR RELATERAT TILL ELLER SOM RESULTAT AV DELTAGANDE ELLER NEDLADDNING AV MATERIAL I SAMBAND MED VÅR WEBBPLATS OCH / ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER NÅGOT AV VÅRA DOTTERBOLAG, ANNONSÖRER, PROMOTÖRER ELLER DISTRIBUTÖRER ATT VARA ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER ELLER SKADOR, INKLUSIVE PERSONSKADOR ELLER DÖD, SOM PÅFÖLJER AV NÅGON ANVÄNDARES ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS ELLER TJÄNSTEN, NÅGOT INNEHÅLL SOM POSTAS PÅ VÅR HEMSIDA ELLER ÖVERFÖRS TILL ANVÄNDARE, PRODUKTER ELLER TJÄNST SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART ELLER BETEENDEN ELLER INTERAKTIONER MELLAN ANVÄNDARE AV VÅR WEBBPLATS, VARE SIG ONLINE ELLER OFFLINE.
OM DU TILLGÅR ELLER SÄNDER INNEHÅLL UNDER ANVÄNDNINGEN AV VÅRA TJÄNSTER, GÖR DU SÅ MED EGEN DISKRETION OCH EGEN RISK. DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR EGNA FÖRLUSTER ELLER SKADOR I FÖRBINDELSE MED DESSA ÅTGÄRDER. VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR OEGENTLIGT ELLER INAKKURAT INNEHÅLL SOM ANVÄNDAS PÅ VÅR WEBBPLATS ELLER I FÖRBINDELSE MED TJÄNSTEN, OAVSETT OM ORSAKAT AV ANVÄNDARE AV VÅR WEBBPLATS ELLER ANVÄNDNING AV ELLER PROGRAMMERING SOM ÄR ASSOCIERAD MED ELLER ANVÄNDS I TJÄNSTEN. VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR UPPTRÄDANDE, ONLINE ELLER OFFLINE, AV ANVÄNDARE AV VÅR WEBBPLATS ELLER TJÄNSTEN. VI TAR EJ PÅ OSS ANSVAR FÖR FEL, UNDERLÅTENHET, AVBRYTNING, RADERING, DEFEKT, DRÖJSMÅL I VERKSAMHET ELLER SÄNDELSE, KOMMUNIKATIONSLINJEFEL, STÄLD ELLER FÖRSTÖRELSE ELLER OAUKTIROSERAD TILLGÅNG TILL ELLER ÄNDRING AV ANVÄNDARKOMMUNIKATIONER.
INGEN DATA, INFORMATION ELLER RÅD SOM INGÅNAS AV DIG I MUNDLIG ELLER SKRIFTLIG FORM FRÅN OSS ELLER GENOME ELLER FRÅN VÅR TJÄNST SKALL SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGT ÄR GIVEN I DESSA VILLKOR.
DU ACCEPTERAR ATT VI INTE KOMMER ATT VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR, INKLUSIVE DIREKTA, INDIREKTA, PUNITIVA, SÄRSKILDA, FÖLJDKTLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADESTÅND (ÄVEN OM VI HAR BLIVIT MEDGIVNA RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR), TILL FÖLJD AV, AVSEENDE ELLER KOPPLAT MED: (A) ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA VÅR TJÄNST; (B) KOSTNADEN FÖR ERSÄTTNING AV VAROR, TJÄNSTER ELLER INFORMATION SOM KÖPTS ELLER ÅTERFÅTTS SOM RESULTAT AV INFORMATION FRÅN ELLER TRANSAKTIONER SOM INGÅTTS TILL ELLER FRÅN VÅR TJÄNST. (C) AVSLÖJANDE AV, OAUKTORISERAD TILLGÅNG TILL ELLER ÄNDRING AV DITT INNEHÅLL; (D) UTTALANDE, UPPFÖRELSE ELLER UNDERLÅTENHETER AV TJÄNSTFÖRSÄLJARE ELLER ANNAN TREDJEPART OM VÅR SERVICE; (E) ÅTGÄRDER ELLER INAKTIONER AV ANDRA ANVÄNDARE AV VÅR WEBBPLATS ELLER VÅR TJÄNST ELLER ANDRA TREDJE PARTER OAVSETT SKÄL; ELLER (F) ANDRA KONSEKVENSER SOM ORSAKAS AV ELLER ÄR RELATERADE TILL ELLER FÖRKNIPPADE MED VÅR TJÄNST ELLER DESSA VILLKOR.
VI SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR MISSLYCKANDE ELLER DRÖJSMÅL I UTFÖRANDE UNDER DESSA VILLKOR DÄR SDANT MISSLYCKANDE ELLER DRÖJSMÅL ÄR ORSAK TILL FÖLJD AV HÄNDELSER UTÖVER VÅR KONTROLL, INKLUSIVE NATURKATASTROFER, REGERINGSREGLER ELLER UNDERLÅTENHETER, LAGAR ELLER REGLER, TERRORISM, ARBETSSTREJKER ELLER SVÅRIGHETER, KOMMUNIKATION SYSTEMFEL, HÅRDVARUFEL ELLER PROGRAMVARUFEL, TRANSPORT AVBROTT ELLER NEDGÅNGAR ELLER OFÖRMÅGA ATT ANSKAFFA VAROR ELLER MATERIAL.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR VÅRT TOTALA ANSVAR FÖR DIG ELLER NÅGON TREDJE PART I NÅGON FRÅGA TILL FÖLJD AV ELLER AVSEENDE ELLER I SAMBAND MED VÅR TJÄNST ELLER DESSA VILLKOR ATT ÖVERSTIGA SUMMAN AV FEM TUSEN ($5000) DOLLAR.
VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG FRÅN VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG FRÅN ANSVAR FÖR INDIREKTA ELLER KONSEKVENTIELLA SKADOR. FÖLJAKTLIGEN KAN NÅGRA AV BEGRÄNSNINGARNA AV DESSA SATSER INTE GÄLLA FÖR DIG. DESSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SKALL GÄLLA SÄ LÅNGT SOM DET ÄR MÖJLIGT ENLIGT LAG OCH SKALL FORTSÄTTA ATT GÖRA DET EFTER AVSLUTNING AV DESSA VILLKOR.
DU BEKRÄFTAR OCH MEDGER ATT ANSVARSFRISKRIVNINGAR AV GARANTIER DESSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR ÄR EN ÖVERENSKOMMEN FÖRDELNING AV RISK MELLAN DIG OCH OSS. DU BEKRÄFTAR OCH MEDGER ATT OM DU INTE MEDGER TILL DESSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SÅ SKULLE VI EJ GE TILLGÅNG TILL VÅR WEBBPLATS ELLER TJÄNSTEN ELLER MATERIAL ELLER INNEHÅLL TILL DIG. DU BEKRÄFTAR OCH MEDGER ATT SÅDANNA BESTÄMMELSER ÄR RIMLIGA OCH RÄTTVISA.
OM DU ÄR BOSATT I KALIFORNIEN AVSTÅR DU FRÅN KALIFORNIENS CIVILKOD AVSNITT 1542, SOM SÄGER: ”EN ALLMÄN FRIGIVNING OMFATTAR INTE KRAV SOM BORGENÄREN INTE KÄNNER TILL ELLER MISSTÄNKER EXISTERAR I HANS FAVÖR VID TIDPUNKTEN FÖR ATT LANSERINGEN, SOM, OM KÄND AV HONOM MÅSTE HA MATERIELLT PÅVERKAT HANS UPPGÖRELSE MED GÄLDENÄREN.”


13. OSKADLIGHET
Du samtycker till att försvara, befria och hålla oss och våra dotterbolag, föräldrar, dotterbolag och alla våra och deras styrelseledamöter, chefer, ledare, medlemmar, partners, agenter, andra representanter, anställda och kunder (var och en "Skadestånds Party" kollektivt, de "ersättningsbara parterna"), oskadliga från krav, efterfrågan, handling, skada, förlust, kostnad eller utgift, inklusive men utan begränsning advokatarvoden och kostnader, undersökningskostnader och avvecklingskostnader som uppkommit i samband med utredning, handling, rättemål eller förfarande av något slag som väckts mot någon ersättningsskyldig part som härrör från Din användning av vår Tjänst, eventuell påstått eller faktiskt intrång i någon parts immateriella rättigheter, skada eller skada på egendom eller person, Ditt förfarande i samband med användare eller medlem av denna Tjänst eller annan tredje part, alla affärsmetoder där Du engagerar eller påstås delta i eller påstått fakta eller omständigheter som kan utgöra brott av någon bestämmelse i dessa villkor och / eller någon av de förklaringar och garantier som anges ovan. Om Du är skyldig att ersätta en Skadelidande part har vi och denna part rätt att, efter eget gottfinnande, välja våra advokater, experter och andra rådgivare, genomföra vår egen undersökning av ärendet, kontrollera eventuella utredningar, åtgärder eller förfaranden och bestämma om och hur vi vill lösa det. Du medger att Du kommer att skicka kostnader och utgifter till eventuell Skadeståndare. Du samtycker till att samarbeta med de ersatta parterna i samband med utredning, anspråk, åtgärder eller förfaranden som omfattas av detta Avsnitt 12.

14. UPPHOVSRÄTT POLICY
    

Viktig information läs!

Tjänsten innehåller information som är proprietär för oss eller våra användare. Vi hävdar fullständigt upphovsrättsskydd i Tjänsten. Information som lämnas in av oss, våra partners eller användare av Tjänsten kan skyddas om den är identifierad som proprietär till oss eller till dem. Du får inte posta, distribuera eller reproducera på något sätt upphovsrättsskyddat material, varumärken eller annan proprietär information utan att ha erhållit skriftligt tillstånd från ägaren av sådana äganderättigheter. A. DMCA Notis Digital Millennium Copyright Act från 1998, med ändringar ("DMCA"), ger upphov till upphovsrättsinnehavare som anser att material som visas på Internet kränker deras rättigheter enligt USA:s upphovsrättslagar. Andra lagar ger liknande skydd. Om Du tror att ditt arbete har kopierats, publicerats eller på annat sätt gjorts tillgängligt via Tjänsten på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, var vänlig meddela vårt DMCA Upphovsrättsombud om ditt klagomål och ett krav på att sådant innehåll tas bort eller blockeras, enligt vad som anges i DMCA. Vänligen kontakta DMCA för att bekräfta dessa krav. Du måste tillhandahålla vår DMCA Upphovsrättsombud med följande uppgifter skriftligen, i den utsträckning som krävs av DMCA: (a) En elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning som påstås ha åsidosatts. (b) Identifiering av det upphovsrättsskyddade arbetet som Du hävdar har åsidosatts (eller om flera upphovsrättsskydda verk på en Webbplats omfattas av ett enda klagomål, en representativ lista över de påstådda överträdelserna på Webbplatsen) c) Identifiering av det material som påstås vara intrång och behövs tas bort, samt information som är tillräckligt stor för att vi ska kunna lokalisera materialet på vår Webbplats. d) Information som är rimligen tillräcklig för att vi ska kunna kontakta den klagande parten, till exempel Din adress, telefonnummer och e-postadress (e) ett skriftligt uttalande från Dig att Du är trovärdigt övertygad om att användningen av materialet på det sätt som klagomålet är ej godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen och (f) ett uttalande från Dig som görs på grund av skadelidande, att ovanstående information i ditt meddelande och klagomål är korrekt och att Du är upphovsrättsinnehavare eller auktoriserad att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar. Var vänligen medveten om att den föregående informationen i ditt klagomål kan vidarebefordras till den person som angivit det påstådda intrångsinnehållet. Ovanstående information måste skickas till vårt DMCA Upphovsrättsombud enligt följande: support.baraflirt.se I enlighet med 5 kap. 512 (f) i DMCA kan varje person som medvetet väsentligt misrepresenterar att material eller verksamhet är kränkande vara ansvarig. Om Du tror att ditt material har misstagligen tagits bort eller inaktiverats enligt detta avsnitt, kan Du skicka ett motbevis genom att anmäla vårt DMCA Upphovsrättsombud på ovan adress. I enlighet med avsnitt 512 (f) i DMCA kan alla personer som medvetet väsentligt misrepresenterar att material eller aktivitet avlägsnades eller inaktiverades av misstag eller felaktig identifikation bli föremål för ansvar.
15. LÄNKAR Tjänsten kan tillhandahålla, eller tredje part kan tillhandahålla, länkar, inklusive, utan begränsning, bannerannonser och hyperlänkar, till andra Webbplatser eller resurser. Eftersom vi inte har någon kontroll över sådana Webbplatser och resurser, bekräftar Du och medger att vi inte är ansvariga för tillgången till sådana externa Webbplatser eller resurser och inte stöder och är inte ansvariga eller skyldiga för innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgänglig från sådana Webbplatser eller resurser. Du bekräftar och godkänner att vi inte är ansvariga för användningen av Din personliga information av sådana tredje parter. Sådana tredje parter har sina egna personuppgifter och förfaranden. Du bör kontrollera dessa sekretesspolicyer och förfaranden innan Du ger någon information till dem. Du bekräftar och accepterar vidare att vi inte direkt eller indirekt ansvarar eller är skyldiga för skada eller förlust som orsakats eller påstås vara orsakad av eller i samband med användningen av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom någon sådan Webbplats eller resurs. a. Jurisdiktionsort: Den exklusiva juridiktionsorten för skiljeförfarandet skall vara Förenade Kungariket (Storbritannien). Parterna kommer att sträva efter att minimera behovet av långväga resor genom användning av telefonkommunikation och inlämning av dokument som tillåts enligt gällande regler för fördjupade förfaranden. Skiljedomens officiella språk skall vara engelska. b. Gällande Lag: Den styrande lagen i detta avtal är Förenade Kungariket. 15. Ansvarsbegränsning Ansvar för båda parter är begränsat till $5000 i skadestånd. Parterna avstår från skiljedomaren och skiljedomaren får inte ges befogenhet att ge indirekta följdskador, speciella, bestraffande eller exemplifierande skador och / eller skador eller lättnader som överstiger de som tillåts enligt detta avtal, om inte den stadga enligt vilken domstolen väcker föreskriver annat. Ett skiljeförfarande som bedöms av skiljenämnden kan föras in i en domstol som har behörighet för verkställighet. 16. EXPORTKONTROLLER Programvara och innehåll som tillhandahålls via vår Webbplats och vår Tjänst omfattas av USA:s exportkontroller. Förenta staternas handelsdepartement förbjuder export eller avledning av programvara och visst innehåll till specificerade länder och personer. Ingen programvara eller innehåll från Tjänsterna kan hämtas eller exporteras eller exporteras på nytt (a) till (eller till en medborgare eller bosatt i) Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land som USA har handelsförbjudit varor; eller (b) till någon på US Treasury Departments lista över särskilt utsedda medborgare eller US Commerce Department's Tabell av Förnekande Beodranden. Genom att ladda ner eller använda sådan programvara eller innehåll, garanterar Du att Du inte befinner Dig i, kontrolleras av eller är medborgare eller bosatt i något sådant land eller någon sådan lista och att Du inte kommer att licensiera eller på annat sätt tillåta någon i något sådant land eller på någon sådan lista att ta emot programvara eller innehåll som är föremål för exportkontroll. 17. AVBOKNINGSPOLICY Användnings eller abonnemangsavgifter kan ha debiterats Dig vid registrering. Du bekräftar härmed och samtycker till att om Du inte uppsagts för brott mot Webbplatsens användarvillkor om Du avbryter ditt medlemskap eller om ditt medlemsskap är avbokat av baraflirt.se kommer ditt användarnamn och lösenord att tas bort från systemet i slutet av den nuvarande medlemskapsperioden och att Du kommer att ha rätt att tillhandahålla de fulla fördelarna med ditt medlemskap fram till slutet av en sådan period, såvida Du inte uppsagts för brott mot Webbplatsens användarvillkor. Du medger att om Du uppsäger medlemskapet efter att ha köpt ett medlemskap till baraflirt.se (till exempel 20 minuter efter att Du anmält dig), debiteras Du hela medlemsavgiften för den aktuella perioden.